SR finále 2015 - VÝSLEDKY

15.05.2015 22:10

 

Ďakujeme celoslovenským finalistom za účasť a gratulujeme k umiestneniam!

 

16. 5. 2015 - Zmena výsledkov

Na základe preštudovania si hodnotiacich hárkov poroty a osobného vzhliadnutia na SR finále som rozhodla o zmene výsledkov v kategórii II. AJ Dráma PT.

Porota odviedla poctivú prácu, ktorú si veľmi vážim. K zmene výsledkov som dospela na základe posúdenia skupinovej drámy a monodrámy. Monodráma sa na Jazykovom kvete vyskytla po prvýkrát a slečna Linda Gallová je mimoriadne jazykovo a umelecky nadaná mladá dáma. Príprava monodrámy na súťaž a skupinovej drámy je však značne odlišná a preto som sa rozhodla zmeniť výsledky v tejto kategórii a udeliť 1. miesto za skupinovú drámu a 1. miesto za monodrámu.

Dudová - predseda COK

       

Cenu publika získal Peter Pan - ZŠ Benkova, Nitra. 

Cenu riaditeľky získava v ročníku 2015: Linda Gallová - Gymnázium Kukučinova, Poprad 

 

MENNÝ ZOZNAM POÉZIA-PROZA S VÝSLEDKAMI

 

I. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA 

+1. Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce - 1. miesto

+2. Figlár Šimon - ZŠ - Grundschule, Kežmarok - 3. miesto

+3. Zbiňovcová Nina - Spojená škola, Nitrianske Pravno - 2. miesto

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA 

+4. Bače David - Gymnázium J. Lettricha, Martin - 2. miesto

+5. Nguyen Dominika - Gymnázium, Alejová 1, Košice - 4. miesto

+6. Nosková Lenka - ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou - 7. miesto

+7. Reid Jasmína Patrícia - ZŠ Benkova, Nitra - 3. miesto

+8. Tináková Alena - ZŠ Mlynská, Senec - 6. miesto

+9. Trebunová Simona - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad -  1. miesto

+10. Veszeleiová Kristína - Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica - 5. miesto

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA 

+11. Šulovský Samuel - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gym., Bratislava - 1. miesto

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA+

+12. Gilan Hannah - ZŠ Kpt. Svätopluka, Nitra - 1. miesto

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+13. Dobaiová Daniela - Gymnázium Párovská 1, Nitra - 1. miesto

+14. Malíšková Ema - Gymnázium Sv. F. Assiského, Levoča - 3. miesto

+15. Popelková Anna – Športové gymnázium, Žilina - 4. miesto

+16. Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance - 2. miesto

+17. N. Ch. Schindler Richard - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gym., Bratislava - 5. miesto

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA+ 

+18. Belicová Erika - ŠPMNDaG, Bratislava - 2. miesto

+19. Kovácsová Dagmar - SOŠ Cintorínska 4, Nitra - 1. miesto

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA

+20. Maňkošová Denisa - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov - 2. miesto

 

I. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+21. Horváthová Nelli - ZŠ Lipová, Rajec - 1. miesto

+22. Tongeľová Zuzana - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce - 2. miesto

 

I. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA+

+23. Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce - 2. miesto

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA+

+24. Graňák Šimon - Gymnázium J. Lettricha, Martin - 4. miesto

+25. Kasalová Ivana - ZŠ Tribečská, Topoľčany - 2. miesto

+26. Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce - 1. miesto

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA

+28. Čičváková Kristína - ZŠ s MŠ Úbrež - 2. miesto

 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+29. Kolayakovsky Mykyta - Športové gymnázium, Košice - 4. miesto

+30. Masárová Soňa - Gymnázium PdC, Piešřany - 3. miesto

+31. Milecová Lenka - Športové gymnázium, Žilina - 3. miesto

+32. Ridziková Alexandra - Gymnázium, Ul.17. novembra, Topoľčany - 1. miesto

 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA+

+33. Petruny Natália - Gymnázium Sobrance xx

 

SFF - PREVZATÁ TVORBA

+34. Nguyen Dac Tien - ZŠ Jilemnického ul., Dunajská Streda - 1. miesto

+35. Vuong Do Anh Minh - ZŠ Jilemnického ul., Dunajská Streda - 1. miesto

 

I. TJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA 

+36. Jančišin Lukáš - ZŠ Komenského, Trebišov - 1. miesto

 

II. TJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA 

+37. Jančišinová Elena - ZŠ Komenského, Trebišov - 1. miesto

+38. Jelínková Barbora - Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica - 2. miesto

 

III. ŠJ POÉZIA&PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+39. Makaiová Karmen - Gymnázium P. Pazmáňa s VJM, Nové Zámky - 1. miesto

+40. Viglašová Eva - Gymnázium M. Hattalu, Trstená - 2. miesto

 

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNA TVORBA

+41. Sádecká Simona - Gymnázium bilin., T.Ružičku, Žilina - 2. miesto

 

II. FJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA 

+42. Dorková Rebeka - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin - 3. miesto

+43. Viršíková Nina - Škola pre mimoriad.nadané deti a Gym., Bratislava - 2. miesto

 

II. FJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNA TVORBA

+44. Ye Rim Seo - Súkr. ZŠ, Oravská cesta - 3. miesto 

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+45. Petráková Eva - SOŠOaS, Ul 17.novembra, Čadca - 3. miesto

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+46. Csúz Karol - ZŠ Vajanského, Lučenec - 3. miesto

+47. Hantabal Matej - ŠPMND, Bratislava - 6. miesto

+48. Ilavská Ema - ZŠ Benkova, Nitra - 1. miesto

+49. Komanický Nataniel - ZŠ Čs Armády, Prešov - 2. miesto

+50. Miklošíková Johana - ZŠ Koperníkova, Hlohovec - 3. miesto

+51. Pastieriková Eliška - ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča - 7. miesto

+52. Piatková Alexandra - ZŠ Staničná, Košice - 4. miesto

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA + 

+53. Armitage Livia - ŠPMND, Bratislava - 1. miesto

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+54. Demčík Kristián - Gymnázium J. Lettricha, Martin - 7. miesto

+55. Hanusková Christina - ZŠ, Saratovská, Levice - 2. miesto

+56. Izakovič Damián - ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou - 6. miesto

+57. Karáseková Katarína - ZŠ Ul. P. J. Šafárika, Prievidza - 3. miesto

+58. Letzová Magdaléna - Gymnázium, Senecká 2, Pezinok - 9. miesto

+59. Mančíková Eva - ZŠ J. Fándlyho, Sereď - 4. miesto

+60. Novodomský Adrián - Súkr. gymnázium, Lučenec - 8. miesto

+61. Rešetár Matej - ZŠ Sv. Košických mučeníkov, Košice - 5. miesto

+62. Zbrehová Paula - ZŠ Raslavice - 1. miesto

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA +

+63. Mansbridge Tomas Paul - ZŠ Krosnianska 2, Košice - 4. miesto

+64. Reid Jasmína Patrícia - ZŠ Benkova, Nitra - 2. miesto

+65. Sukhovolskaya Zhana - SZŠ BESST, Trnava - 3. miesto

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA

+66. Koutná Miroslava - ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky - 4. miesto

+67. Nguyen Dominika - Gymázium, Alejová1, Košice - 2. miesto

+68. Štang Jakub - ZŠ Benkova, Nitra - 3. miesto

+69. Urbanová Emma - Gymnázium J. Lettricha, Martin - 1. miesto

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA+

+70. Dawelbeitová Ema - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin - 1. miesto

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

+71. Kováčová Klaudia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec - 4. miesto

+72. Kulichová Ema - Súkromné gymnázium, Lučenec - 7. miesto

+73. Machálková Barbora - Gymnázium J. Lettricha, Martin - 6. miesto

+74. Maselková Michaela - SOŠ masmed. a infor. štúdií, Bra - tislava - 3. miesto

+75. Pružinská Daniela - Gymnázium sv. F. z Assisi, Žilina - 1. miesto

+76. Sirotňák Tomáš - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov - 5. miesto

+78. Vargova Silvia - Gymnázium P. Pazmáňa s VJM, Nové Zámky - 2. miesto

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA+

+79. Piszczatowska Denisa - OA, Zlaté Moravce - 2. miesto

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA

+80. Kostelanský Dominik - SOŠOaS, Ul. SNP, Zlaté Moravce - 4. miesto

+81. Merva Erik - SOŠ masmed. a inf. štúdií, Bratislava - 2. miesto - 

+82. Sepeši Samuel - Gymnázium, Sobrance - 3. miesto

+77. Šuleková Anna - Obchodná akadémia, Ilava - 1. miesto

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA+

+83. Repeľová Aleandra - Gymnázium Konštantinova, Prešov - 1. miesto

 

MENNÝ ZOZNAM DRÁMA PT S VÝSLEDKAMI

 

I. AJ DRÁMA PT

+1. Peter Pan - ZŠ Benkova, Nitra - 1. miesto

+2. Goldilocks and the Three Bears - ZŠ Záhorácka, Malacky - 6. miesto

+3. The Town Mouse and the Country Mouse - ZŠ Vajanského, Lučenec - 5. miesto

+4. Stuck on Christmas - ZŠ Staničná, Košice - 2. miesto

+5. The Rabbit´s Guitar - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné - 4. miesto

+6. Three little pigs - Súkr. MŠ Slniečko, Skalica . 3. miesto

 

II. FJ DRÁMA PT

+7. Malý princ - ZŠ Kúpeľná, Prešov - 1. miesto

 

II. NJ DRÁMA PT

+8. Die kleine Hexe - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica - 2. miesto

 

II. RJ DRÁMA PT

+9. Repka naoborot - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce - 1. miesto

 

II. AJ DRÁMA PT

+10. An Almost Correct Christmas Story - ZŠ, Hradná, Nové Zámky - 1. miesto

+11. Hamlet - ZŠ s MŠ Banka - 3. miesto

+12. Little red Riding Hood - ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, Lipt. Mikuláš - 4. miesto

+13. School Daze - ZŠ Hurbanova, Stará Turá - 2. miesto

+14. Teen Angel - CZŠ sv. Michala, Michalovce - 5. miesto

+15. The Fool and the Flying Ship - Súkr. gymnázium; Gemerská cesta, Lučenec - 6. miesto

+16. The nightingale and a rose - Gymnázium Kukučínova, Poprad - 1. miesto

 

III. ŠJ DRÁMA PT

+17. Historia de una madre - Gymnázium Kukučinova, Poprad - 1. miesto

 

III. AJ DRÁMA PT

+18. Before execution - Gymnízium sv. T. Akvinského, Košice - 1. miesto

 

 

MENNÝ ZOZNAM DRÁMA VT S VÝSLEDKAMI

 

I. AJ DRÁMA VT

+20. Ants´Law - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce - 1. miesto

+21. What does it mean...? - ZŠ Juh 1054, Vranov n/Topľou - 3. miesto

+22. Where´s my home? - JŠ Cool School, Senica - 1. miesto

 

II. AJ DRÁMA VT

+23. Holiday in Europe - ZŠ Dr. J. Derera, Malacky - 5. miesto

+24. KECBUK - ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin - 4. miesto

+25. SOS - ZŠ J. Hollého, Topoľčany - 1. miesto

+26. The Most Beautiful Princess - ZŠ Vajanského, Skalica - 2. miesto

+27. The Smurfts - ZŠ Karpatská, Svidník - 3. miesto

 

II. AJ DRÁMA VT+

+28. The sound of magic - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin - 1. miesto

 

III. AJ DRÁMA VT

+29. Henry VIII and his 6 wives - Stredná zdravotnícka škola, Poprad - 3. miesto

+30. The Adams Family - Gymnázium Varšavská, Žilina - 2. miesto

+31. We are the jensens - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice - 1. miesto

 

II. NJ DRÁMA VT

+32. Auf der anderen Seite - ŠPMNDaG, Bratislava - 2. miesto

+33. Gewinn - Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica - 3. miesto

+34. So schon kann Schule sein - ZŠ, Hradná, Nové Zámky - 1. miesto

 

III. NJ DRÁMA VT

+35. Hamráček Peter a Sofia Babylonská - Konzervátorium, Košice - 2. miesto

+36. Ein Mensch vor dem Gericht der Tiere - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky - 1. miesto

 

Späť

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode