NR krajské finále

09.04.2016 13:15

 

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE

 

Výsledky sú zoradené podľa jazykov a od kategórie I. po III..

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále.

Všetkým krajským finalistom ďakujeme za účasť, za to, že sa aktívne venujú jazykom a gratulujeme k umiestneniam.

 

 

POÉZIA - PRÓZA

 

I. AJ P-P PT

1. miesto. Moreira Kiara - ZŠ Saratovská, Levice

2. miesto: Kovarčíková Hana - ZŠ K. Pribinu, Nitra
 

3. miesto: Kováčová Eliška - ZŠ K. Pribinu, Nitra

4. miesto: 

Kováčik Krištof - ZŠ Zbehy

Špek Samuel - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

I. AJ P-P PT+

2. miesto: Van Wyk Daniel -  ZŠ K. Pribinu, Nitra

 

II. AJ P-P PT

1. miesto: Polakovičová Simona - ZŠ Hradná, Nové Zámky

2. miesto: Vanyová Viktória - ZŠ Dvory nad Žitavou

3. miesto: Gašparová Viktôria - ZŠ Saratovská, Levice

4. miesto: 

Benčíkova Laura - ZŠ K. Pribinu, Nitra

Rybárová Veronika - ZŠ Báb

 

II. AJ P-P VT

1. miesto: Lacková Soňa - ZŠ Saratovská, Levice

 

III. AJ P-P PT

2. miesto: Kompasová Anna - SKŠ, Nitra

3. miesto: Gemmel Ján - SZŠ, Nitra

 

III. AJ P-P VT

1. miesto: Kostelanský Dominik - SOŠOaS, Zlaté Moravce

 

III. AJ P-P VT+

1. miesto: Vavríková Natália - SSŠ, ŠturovoNJ

2. miesto: Červenáková Henrieta - Gymnázium Golianova, Nitra

 

I. NJ P-P PT+

3. miesto:

Barthová Karolína - ZŠ Mojmírovce

Bauman Saskia - ZŠ J. Hollého, Topoľčany

 

II. NJ P-P PT

2. miesto: Lörinczová Marianna - ZŠ Mojmírovce

3. miesto: Poláková Iveta - ZŠ Zbehy

4. miesto: Lisyová Kristína - ZŠ Zbehy

 

II. NJ P-P PT+

1. miesto: Barthová Paula - ZŠ Mojmírovce

 

III. NJ P-P PT

1. miesto: Dobaiová Daniela - Gymnázium Párovská, Nitra

2. miesto: Laudonová Klaudia - Gymnázium, ul. 17 nov., Topoľčany

 

III. NJ P-P PT+

1. miesto: Kovácsová Dagmar - SOŠ Cintorínska, Nitra

 

III. NJ P-P VT

1. miesto: Mézes Angela - Gymnázium JAK s VJM, Želiezovce

 

II. RJ P-P PT

1. miesto: Kmeťová Daniela - ZŠ Levická, Vráble

 

III. RJ P-P PT

1. miesto: Halúzová Katarína - GJK, Zlaté Moravce

2. miesto: Kaplanová Jana - GJK, Zlaté Moravce

 

III. ŠJ P-P PT

1. miesto: Meszárosova Evelina - Gymnázium Golianova, Nitra

2. miesto: Sýkora Samuel - Gymnázium Golianova, Nitra

 

 

D R Á M A

 

I. AJ D PT

2. miesto: The Ugly Duckling - ZŠ Hradná, Nové Zámky

 

I. AJ D VT

1. miesto: Aliz - ZŠ Devínska, Nové Zámky

3. miesto: The Four Seasons - ZŠ ul. G. Bethlena, Nové Zámky

 

II. AJ D PT

1. miesto: God`s Messenger Department - ZŠ Hradná, Nové Zámky

 

II. AJ D VT

1. miesto: Dog`s Life - ZŠ J. Hollého, Topoľčany

3. miesto: Agreement in School - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

III. AJ D PT

1. miesto: Annabel Lee - Gymnazium ul. 17 nov., Topoľčany

2. miesto: Superhero Support Group - Gymnazium Párovská, Nitra

 

III. AJ D PT - MONODRAMA    

1. miesto: Tearing me Apart - Gymnázium ul. 17 nov., Topoľčany

 

III. AJ D VT

3. miesto: Romeo and Juliet in Time - SOŠOaS, Zlaté Moravce

 

III. AJ D VT+

2. miesto: Me, Myself and I - Gymnázium Golianova, Nitra

 

II. NJ D VT

1. miesto: Die Kriminacht - ZŠ Hradná, Nové Zámky

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HARMONOGRAM

 

V harmonogramoch je potrebné počítať s prípadnyými odchylkami podľa reálnej situácie.

Krajské finále bude prebiehať v dvoch miestnostiach a to ROOM P-P (poézia a próza) a ROOM D (dráma).

8. apríl 2016

 

Registrácia pre obe miestnosti: 8:20 - 8:55  /  10:20 - 10:55

Otvorenie pre obe miestnosti: 9:00

 

ROOM P-P

 

Priebeh: 9:05 - 10:10

I. AJ P-P PT

I. AJ P-P PT+

II. AJ P-P PT

II. AJ P-P PT+

II. AJ P-P VT+

 

Break: 10:10 - 10:15

Pokračovanie: 10:15 - 11:15

I. NJ P-P PT+

II. NJ P-P PT

II. NJ P-P VT

II. RJ P-P PT

III. RJ P-P PT

III. NJ P-P PT

III. NJ P-P PT+

III. NJ P-P VT

 

Break: 11:15 - 11:25

Pokračovanie: 11:25 - 12:20

III. AJ P-P PT

III. AJ P-P VT

III. AJ P-P VT+

III. ŠJ P-P PT

 

Vyhodnotenie od cca 12:30

 

ROOM D

 

Priebeh: 9:05 - 10:15

I. AJ D PT

I. AJ D VT

 

Break: 10:15 - 10:20

Pokračovanie: 10:20 - 11:25

II. AJ D PT

II. AJ D VT

 

Break: 11:25 - 11:35

Pokračovanie: 11:35 - 13:30

III. AJ D PT

III. AJ D VT

II. NJ D PT

 

Vyhodnotenie od cca 13:40

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode