Finále Kvetu 2015 - Žilina

28.03.2015 09:15

Výsledky krajského finále 16. 4. 2015

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT. Umiestnenie je uvedené pred súťažiacim.
 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

5. Bestvinová Elena - ZŠ s MŠ, Čierne 

1. Demčík Kristián - Gymnázium J. Lettricha, Martin

3. Dorková Rebeka - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin 

4. Ginterová Lucia - Gymnázium sv. F. Z Assisi, Žilina

2. Koraušová Sára - Gymnázium J. Lettricha, Martin

5. Kubišová Alexandra - Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

2. Straka Filip - Gymnázium J. Lettricha, Martin

1. Urbanová Emma - Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

1. Dawelbeitová Ema - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin

  

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

3. All tha Money Can Buy - ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto

2. Hanzel and Gretel - ZŠ Velké Rovné - Ivor

1. Little Red Riding Hood - ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš

 

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

1. Kecbuk - ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

 

II. DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

1. The Sound of Magic - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

5. Brezániová Daniela - Gymnázium Varšavská, Žilina 

2. Holubčíková Adela - Obchodná akadémia, Dolný Kubín

1. Machálková Barbora - Gymnázium J. Lettricha, Martin

4. Ozaniaková Júlia - Evan. biling. gymnázium, Martin 

1. Pružinská Daniela - Gymnázium sv. F. Z Assisi, Žilina

3. Skaličanová Simona - Gymnázium sv. F. Z Assisi, Žilina

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

3. Roháľ Michal - Gymnázium J. Lettricha, Martin      

  

III. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

2. Great Expectations - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

1. The Adam´s Family - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Bače David - Gymnázium J. Lettricha, Martin

2. Čibenková Timea Nika - ZŠ Zaymusova, Žilina

3. Ľudviková Zuzana - Gymnázium J. Lettricha, Martin

4. Zvolenská Aneta - ZŠ Martinská, Žilina  

 

II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

2. Die drei kleinen Schweinchen - ZŠ Martinská, Žilina

3. Gespräch im Zug - ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. Capeková Nikola - Gymnázium Jesenského, Kysucké Nové Mesto

1. Popelková Anna - Športové gymnázium, Žilina

 

I. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

1. Horváthová Nelli . ZŠ Lipová, Rajec

 

I. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

3. Korbačka Matúš -ZŠ Turčianske Kľačany

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Graňák Šimon - Gymnázium J. Lettricha, Martin

3. Kunčár Tadeáš - Gymnázium J. Lettricha, Martin

2. Wollner Peter - ZŠ Martinská, Žilina

 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. Jurášová Kristína - Obchodná akadémia, Dolný Kubín

1. Milecová Lenka - Športové gymnázium, Žilina

 

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

3. Astalošová Diana - Gymnázium biling. T. Ružičku, Žilina 

1. Viglašová Eva - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

2. Zagrapanová Silvia - Gymnázium biling. T. Ružičku, Žilina  

 

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

1. Sádecká Simona - Gymnázium biling. T. Ružičku, Žilina

 

II. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Dorková Rebeka - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin

 

II. FJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

1. Ye Rim Seo - SOŠOaS, Čadca  

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Petráková Eva - SOŠOaS, Čadca

 

 

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM - ŽILINA

 
V harmonograme je potrebné počítať s odchylkamin podľa reálnej situácie.

KRAJ – MIESTO

JAZYKOVÁ KATEGÓRIA

TERMÍN A ČAS 

Žilinský

Krajská knižnica Žilina 

A. Bernoláka 47

Žilina

16. apríl 2015

 

Registrácia účastníkov 

08:30 – 09:00

Otvorenie podujatia

09:00

I. RJ Poézia&próza PT, PT+

II. RJ Poézia&próza PT

II. NJ Poézia&próza PT

II. NJ Dráma PT  

II. FJ Poézia&próza PT, VT

09:02 – 10:20

Break

10:20 - 10:30

II. AJ Poézia&próza PT,VT,VT+

II. AJ Dráma PT, VT, VT+

10:30 – 11:20

11:20 - 12:30

Break

12:30 – 12:50

III. ŠJ Poézia&próza PT, VT

III. FJ Poézia&próza PT 

III. RJ Poézia&próza PT

III. NJ Poézia&próza PT

III. AJ Dráma PT

12:50 – 14:10

 

 

 

 

Break

14:10 - 14:15

III. AJ Poézia&próza PT, VT 

III. AJ Dráma VT

14:15 - 14:55

14:55 - 15:15

Vyhodnotenie

od 15:25

 

Späť


© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode