BB harmonogram krajské finále

09.04.2016 13:15

 

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE

 

Výsledky sú zoradené podľa jazykov a od kategórie I. po kategóriu III..

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále.

Všetkým krajským finalistom ďakujeme za účasť, za to, že sa aktívne venujú jazykom a gratulujeme k umiestneniam.

 

 

POÉZIA - PRÓZA

 

I. AJ P-P PT

1. miesto: Bečková Michaela - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

2. miesto: Marák Eduard - Súkr. ZŠ, Lučenec

3. miesto: Pentka Samuel - ZŚ Vajanského, Lučenec

4. miesto: Bendulová Nina - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

 

II. AJ P-P PT

1. miesto: Poloha OIliver - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

2. miesto: Sochorová Petra - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

3. miesto: Dudková Natália
 

4. miesto: Ďurišová Anna - Súkr. gymnázium, Lučenec

 

II. AJ P-P PT+

1. miesto: Patterson Elizabeth Anna - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

2. miesto: Rumbold Jayce Tucker - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

3. miesto: Rumbold Jailine Paige - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

III. AJ P-P PT

2. miesto: Gonová Júlia - Súkr. gymnázium, Lučenec

3. miesto: Kulichová Ema - Súkr. gymnázium, Lučenec

 

I. NJ P-P PT

1. miesto: Lepiešová Chiara Riana - SZŠ Gemerská cesta, Lučenec 

 

II. NJ P-P PT

2. miesto: Gregorová Sofia - Súkromné gymnázium, Lučenec

 

III. NJ P-P PT

1. miesto: Sajenková Nina - Súkr. gymnázium, Lučenec

2. miesto: Čunderlíková Ivana - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

I. RJ P-P PT+

1. miesto: Lugovkina Anna - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

II. RJ P-P PT+

1. miesto: Švarcbacherová Dominika - Športové gymnázium, Banská Bystrica

 

II. TJ P-P PT

1. miesto: Jelínková Barbora - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

 

D R Á M A

 

I. AJ D PT

2. miesto: Thumbelina - ZŠ Vajanského, Lučenec

 

I. AJ D VT

1. miesto: Punchinello - ZŠ Narnia, Banská Bystrica 

2. miesto: A Crazy Story - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

 

II. AJ D PT

2. miesto: Lisa and the Lost Letter - ZŠ s MŠ Jelšava

3. miesto: The Real Story of Three Little Pigs - ZŠ s MŠ Jelšava 
 

 

II. AJ D VT

1. miesto: You´ll Like It - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

II. NJ D PT

2. miesto: Salz ist wertvoller als Gold - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

II. NJ D VT

1. miesto: Geisel - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

HARMONOGRAM

 

V harmonograme je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie.

8. apríl 2016

 

Registrácia: 8:20 - 8:55 / 10:00 - 10:25

Otvorenie podujatia: 9:00

 

Priebeh: 9:05 - 10:25

I. RJ P-P PT+

II. RJ P-P PT+

I. AJ P-P PT

I. AJ D PT

I. AJ D VT

  

Break: 10:25 - 10:35 

Pokračovanie: 10:35 - 12:10

II. AJ P-P PT

II. AJ P-P PT+

III. AJ P-P PT

II. AJ D PT

II. AJ D VT

 

Break: 12:10 - 12:20

Pokračovanie: 12:20 - 13:50 

I. NJ P-P PT

II. NJ P-P PT

III. NJ P-P PT

II. NJ D PT 

II. NJ D VT

 

Vyhodnotenie od cca 14:00

 

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode