Finále Kvet 2015 - Košice

28.03.2015 09:15

 

Výsledky krajského finále 16. 4. 2015

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT. Umiestnenie je uvedené pred súťažiacim.
 
 

I. AJ POÉZIA&PRÔZA PT

5. Gamráč Matej - ZŠ Okružná, Michalovce

2. Jakubocová Želmíra, ZŠ Okružná, Michalovce

3. Lukáčová Beáta, ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

4. Štepánek Marco - Gymnázium Kráľovský Chlmec

6. Triffon Mikulák Ian - ZŠ s MŠ Prakovce

1. Piatková Alexandra - ZŠ Staničná, Košice

 

I. AJ DRAMA PT

2. Snow White - ZŠ s MŠ Budimír

1. Stuck on Christmas - ZŠ Staničná, Košice

 

I. AJ DRAMA VT

1. Ant's Law - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. AJ POÉZIA & PRÔZA PT

6. Čorgoová Vivienne - Gymn. Ľ. Štúra, Michalovce

3. Chyrová Zuzana - ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

5. Lešová Viktôria - Gymn. Ľ. Štúra, Michalovce

2. Pasuľková Soňa - ŽŠ Okružná, Michalovce

1. Rešetár Matej - ZŠ sv. Košických mučeníkov, Košice

4. Šmilňáková Zuzana - ZŠ Belehradská, Košice

 

II. AJ POÉZIA & PRÔZA PT+

3. Andraščíková Aneta - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice

2. Berecká Silvia - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice

1. Mansbridge Tomas Paul - ZŠ Krosnianska, Košice

 

II. AJ POÉZIA & PRÔZA VT

3. Lenhardtová Veronika - ZŠ Krosnianska, Košice

2. Macášeková Diana - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

1. Nguyen Dominika - Gymnázium Alejová, Košice

 

II. AJ DRAMA PT

1. Teen Angel - CZŠ Sv. Michala, Michalovce

2. The Grufallo - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

3. Christmas Carol - ZŠ sv. Kosických mučeníkov, Košice

 

II. AJ DRAMA PT+

2. Bus stop - Evan. gymnázium, J. A. Komenského, Košice

 

III. AJ POÉZIA & PRÔZA PT

5. Ancinová Natália - Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves

1. Kováčová Klaudia - Gymnázium Kráľovský Chlmec

2. Ropeková Lucia - Gymnázium sv T. Akvinského, Košice

4. Sakmárová Alica - Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves

6. Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance

3. Urban Patrik - Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice

 

III. AJ POÉZIA & PRÔZA VT

1. Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance

 

III. AJ DRAMA PT

1. Before Execution - Gymnázium sv. T. Akvínského, Košice

 

III. AJ DRAMA PT+

1. Dead Parrot Sketch by Monty Python - Cirk. gymnázium sv. J. Krstiteľa, Trebišov

 

III. AJ DRAMA VT

1. We are the Jensens - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

 

I. NJ POÉZIA & PRÔZA PT

1. Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. NJ POÉZIA & PRÔZA PT

3. Kovaľ Samuel - Gymnázium Sobrance

1. Nguyen Dominika - Gymnázium, Alejová, Košice

2. Safko Erik - ZŠ Obchodná, Sečovce

 

II. NJ POÉZIA & PRÔZA VT

2. Krčmáriková Sandra - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. NJ DRÁMA PT+

2. Meine Hände - T. J. Moussona, Michalovce

 

III. NJ POÉZIA & PRÔZA PT

2. Dzvoníková Miloslava - Gymnázium Sobrance

3. Hoffmanová Júlia - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

1. Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance

 

III. NJ DRÁMA VT

1. Hamráček Peter a Sofia Babylonská - Konzervatôrium, Košice

 

 I. RJ POÉZIA & PRÔZA PT
 

2. Čornej Richard - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

1. Tongeľová Zuzana - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

I. RJ POÉZIA & PRÔZA PT+

1. Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. RJ POÉZIA & PRÔZA PT

2. Hlavatá Katarína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

1. Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. RJ POÉZIA & PRÔZA PT+

2. Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

1. Čičváková Kristína - ZŠ s MŠ Úbrež

 

II. RJ DRÁMA PT

1. Repka naopak - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

III. RJ POÉZIA & PRÔZA PT

1. Kolayakovsky Mykyta - Športové gymnázium, Košice

3. Medviďova Mária - Gymnázium Sobrance

2. Ragančoková Dana - Premonštráske gymnázium, Košice

 

III. RJ POÉZIA & PRÔZA PT+

1. Petruny Natália - Gymnázium Sobrance

 

II. ŠJ POÉZIA & PRÔZA PT

2. Kalináčova Alex - SŽŠ, Starozagorská 8, Košice

 

I. TJ POÉZIA & PRÔZA PT

1. Jančišin Lukáš - ZŠ Komenského, Trebišov

 

II. TJ POÉZIA & PRÔZA PT

1. Jančišinová Elena - ZŠ Komenského, Trebišov

 

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM - KOŠICE

 
V harmonograme je potrebné počítať s prípadnými odchylkami podľa reálnej situácie.

 

KRAJ – MIESTO KONANIA

JAZYKOVÁ KATEGÓRIA

TERMÍN A ČAS 

Košický

Dom techniky

Južná tr. 2/A

Košice

16. apríl 2015

 

Registrácia účastníkov 

08:30 – 09:00

Otvorenie podujatia

09:00

I. AJ Poézia&próza PT

I. AJ Dráma PT; VT

I. NJ Poézia&próza PT 

I. RJ Poézia&próza PT; PT+

I. TJ Poézia&próza PT

09:02 – 10:40

Break

10:40 - 10:45

II. TJ Poézia&próza PT

II. ŠJ Poézia&próza PT 

II. RJ Poézia&próza PT;PT+; VT

II. RJ Dráma PT

II. NJ Poézia&próza PT, VT

II. NJ Dráma PT+

10:45 – 11:35

 

 

 

11:35 - 11:55

II. AJ Poézia&próza PT; PT+;VT

II. AJ Dráma PT; PT+

11:55 – 12:50

12:50 - 14:05

III. NJ Poézia&próza PT

III. NJ Dráma VT

III. RJ Poézia&próza PT, PT+

III. TJ Dráma PT

III. AJ Poézia&próza PT,VT

III. AJ Dráma PT, PT+, VT

14:05 - 14:55

 

 

 

 

14:55 - 16:25

Vyhodnotenie

od 16:35

 

Späť


JAZYKOVÝ KVET

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode