KE krajské finále

09.04.2016 13:15

 

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE

 

Výsledky sú zoradené podľa jazykov a kategórií od I. po III..

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále.
Všetkým účastníkom krajského finále ďakujeme za účasť, za to, že sa venujú jazykom a gratulujeme k umiestneniam.  
 
 

POÉZIA - PRÓZA

 

I. AJ P- P PT

1. miesto: Piatková Alexandra - ZŠ Staničná 13, Košice

3. miesto: 

Gorej Roland - ZŠ Staničná 13, Košice 

Šenítko Oscar - ZŠ Okružná 17, Michalovce

 

4. miesto. Tomanková Alexandra - SZŠ Didacticus, Košice

 

I. AJ P-P PT+

1. miesto: Nguyen Olivia - SSŠ Starozagorska 8, Košice

3. miesto: Blore Izabela Jodie - ZŠ s MŠ, Budimír 

 

I. AJ P-P VT

2. miesto. Šályová Zuzana - SZŠ Didacticus, Košice

3. miesto: Burdza Lukáš - ZŠ Trebišovská 10, Košice

 

II. AJ P-P PT

1. miesto: Nguyen Dominika - Gymnázium Alejová, Košice

2. miesto: Lešová Viktória - Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce
 

3. miesto: Mitrová Tamara - ZŠ Okružná, Michalovce

4. miesto: 

Hrušovská Stela - ZŠ s MŠ, Harichovce

Rybárová Ema - ZŠ Rozhanovce

Tarnoczyová Viktôria - ZŠ Staničná 13, Košice

Žilla Leo - ZŠ Belehradská, Košice

 

II. AJ P-P PT+

1. miesto: Mansbridge Tomas - ZŠ Krosnianska, Kosice

2. miesto: Porubská Miroslava - SSŠ Starozagorská 8, Košice

3. miesto: Mikla Mário - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

 

II. AJ P-P VT

2. miesto: Čorgoová Vivienne - ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou

3. miesto: 

Jinová Scarlett - ZŠ Staničná 13, Košice

Knappová Viktória - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce 

 

III. AJ P-P PT

3. miesto: 

Gulášová Hana - Gymnázium Alejová 1, Košice 

Ivaničková Dominika - Gymnázium ul. Ľ. Štura, Michalovce. 

 

III. AJ P-P VT

čestné miesto: Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance 

 

I. NJ P-P PT

1. miesto: Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. NJ P-P PT

1. miesto: Kovaľ Samuel - Gymnázium Sobrance

2. miesto: Havrilová Simona - ZŠ Krosnianska, Košice

3. miesto: Beňová Radoslava - ZŠ s MŠ Budimír

 

II. NJ P-P PT+

1. miesto: Hebbecker Patrick Jan - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

III. NJ P-P PT

1. miesto: Sepeši Samuel - Gymnázium, Sobrance

2. miesto: Dzvoníková Miloslava - Gymnázium, Sobrance
 
4. miesto: Šuľáková Sandra - Gymnázium Trebišovská, Košice

 

III. NJ P-P PT+

2. miesto: Hoffmanová Júlia - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

3. miesto: Danišová Nina - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice
 

4. miesto: Kleinová Barbora - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

 

III. NJ P-P VT

1. miesto: Ferková Daniela - Gymnázium Trebišovská, Košice

2. miesto: Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance

 

I. RJ P-P PT

1. miesto: Čornej Richard - ZŠ T. J.  Moussona. Michalovce

2. miesto: Tongeľová Zuzana - ZŠ T. J. Moussona

 

II. RJ P-P PT

1. miesto: Bulaková Michaela -  Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce 

2. miesto: Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

3. miesto: Tkáč Viktor - SSŠ Starozagorská 8, Košice

 

II. RJ P-P PT+

1. miesto: Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

2. miesto: Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona. Michalovce

 

II. RJ P-P VT

1. miesto: Čicvákova Kristína - ZŠ s MŠ, Úbrež 

2. miesto: Olejníková Katarína - ZŠ s MŠ, Úbrež 

 

II. RJ P- P VT+

1. miesto: Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

 

III. RJ P-P PT

1. miesto: Lacová Nina - Gymnázium ul. Ľ. Štúra, Michalovce

2. miesto: Kincel Patrik - Gymnázium ul. Ľ. Štúra, Michalovce
 
3. miesto: Ihnátková Simona - Gymnázium Sobrance
 

 

III. RJ P-P PT+

1. miesto: Petruny Natália - Gymnázium Sobrance

4. miesto: Michaličová Vanessa - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

 

III. RJ P-P VT

1. miesto: Šaffová Ivana - SOŠOaS, Michalovce

 

II. ŠJ P-P PT

1. miesto: Kalináčová Alex - SSŠ Starozagorská 8, Košice

 

III. ŠJ P-P PT

2. miesto: Andrejkovičová Karin - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

 

II. TJ P-P PT

1. miesto: Jančišinová Elena - ZŠ Komenského 8, Trebišov

2. miesto: Jančišin Lukáš - ZŠ Komenského 8, Trebišov

 

 

D R Á M A

 

I. AJ D PT

1. miesto: The Nightmare before Christmas - ZŠ Staničná, Košice

2. miesto: The Twelve Months - ZŠ s MŠ, Budimír

3. miesto: Fairer Princess Sarah - ZŠ Trebišovská, Košice

 

I. AJ D VT

2. miesto: Hansel and Gretel - SŽŠ Didacticus, Košice

 

II. AJ D PT

2. miesto: 

How to Succeed in School... - ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou

The God`s Messenger Department - ZŠ s MŠ, Harichovce

 

III. AJ D VT +

1. miesto: Applause - Gymnazium sv. Edity Steinovej, Košice

 

I. NJ D PT

2. miesto: Der König und das Gespenst - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

III. NJ D VT

2. miesto: Der Teufel trägt "Prada" - Konzervatórium J. Adamoviča, Košice

 

I. RJ D PT

1. miesto: Krasnaja šapočka - ZŠ T. J.. Mousona, Michalovce

 

II. RJ D PT

3. miesto: Putanaja skazka - ZŠ T. J. Moussona. Michalovce

4. miesto: U samavára - ZŠ s MŠ, Budimír

 

III. FJ D VT 

1. miesto: Je m'appelle Nathalie - Konzervatórium, J. Adamoviča, Košice 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HARMONOGRAM 

 

V harmonograme je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie.

Krajské finále bude prebiehať v dvoch miestnostiach a to ROOM P-P (poézia a próza) a ROOM D (dráma).

4. apríl 2016

 

Registrácia: 8:20 - 8:55 pred Room D / 10:20 - 10:55 pred room D aj pred room P-P

Otvorenie podujatia: 9:00 spoločné v ROOM D

 

ROOM D

 

Priebeh: 9:10 - 9:55

I. NJ D PT

III. NJ D VT

 

Break: 9:55 - 10:00

Pokračovanie: 10:00 - 11:00

I. RJ D PT

II. RJ D PT

III. FJ D VT

 

Break: 11:00 - 11:05

Pokračovanie: 11:05 - 13:15

I. AJ D PT

I. AJ D VT

II. AJ D PT

III. AJ D VT+

 

Vyhodnotenie od cca 13: 25

 

 

ROOM P-P

 

Priebeh: 9:08 - 11:15

II. ŠJ P-P PT

III. ŠJ P-P PT

II. TJ P-P PT

I. AJ P-P PT

I. AJ P-P PT+

I. AJ P-P VT

II. AJ P-P PT

II. AJ P-P PT+

II. AJ P-P VT

III. AJ P-P PT

III. AJ P-P VT

 

Break: 11:15 - 11:25

Pokračovanie: 11:25 - 12:20

I. NJ P-P PT

II. NJ P-P PT

II. NJ P-P PT+

III. NJ P-P PT  

III. NJ P-P PT

III. NJ P-P PT+

III. NJ P-P VT

 

Break: 12:20 - 12:30

Pokračovanie: 12:30 - 13:40

I. RJ P-P PT

II. RJ P-P PT

II. RJ P-P PT+ 

II. RJ P-P VT

II. RJ P-P VT+

III. RJ P-P PT

III. RJ P-P PT

III. RJ P-P VT

 

Vyhodnotenie od cca 13:55 v ROOM D

 

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode