Harmonogram SR finále

16.04.2014 17:18

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

 

MIESTO KONANIA

KATEGÓRIA

ČAS KONANIA

Nitra

Tr. A. Hlinku 1

UKF

9. máj 2014

Otvorenie v aule

09:00 – 09:15

SALÓNIK – POÉZIA & PRÓZA PT aj VT

NJ

09:15 – 10:35

Break  10:35 – 10:45

RJ + RJ „Dráma“

10:45 – 11:45

I. AJ + SFF

11:45 – 12:45

Lunch Break   12:45 – 13:25

II. AJ + TJ

13:25 – 14:25

III. ŠJ + III. FJ + III. AJ

14:25 – 15:25

 

SÁLA – DRÁMA PT aj VT

I. AJ PT

09:15 – 10:35

Break  10:35 – 10:45

I. AJ PT pokračovanie + VT

10:45 – 12:15

I. NJ

12:15 – 12:45

Lunch Break   12:45 – 13:25

II. AJ PT

13:25 – 14:30

II. AJ VT

14:30 – 16:00

II. NJ + III. NJ

16:00 – 16:55

Break  16:55 – 17:05

III. AJ

17:05 – 18:35

Vyhlasovanie výsledkov od 18:45

 

MENNÝ ZOZNAM SÚŤAŽIACICH – POÉZIA & PRÓZA 

Salónik

NJ - 09:15 - 10:35

I. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA + (biling)

X

Barthová Paula

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA + (biling)

X

Gilan Hannah

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA  

X

Borguľa  Jakub

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Andiová Kristína

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Fidlerová Petra

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Halajová Terézia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Kačmárová Nikola

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Nosková Lenka

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Trebunová Simona

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA + (biling)

X

Laudonová Klaudia

 

 

 

 

 

 

 

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Dedič Sophia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Kovácsová Dagmar

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Malíšková Ema

 

 

 

 

 

 

 

 

X Godočík Martin                

COFFEE BREAK  10:35 – 10:45

RJ - 10:45 – 11:45

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Bažlekov Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Kmecová Lucia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Langová Agáta

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Ridziková Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Olejníková  Katarína

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Palakyová Katarína

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA + (biling)

X

Němcová Eva

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA

X

Čičváková  Kristína

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Haluzová Katarína

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Medviďová Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RJ „DRÁMA“ – PREVZATÁ TVORBA

X

Snežinka

 

 

 

 

 

 

 

 

II. AJ + SFF 11:45 - 12:45

I. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Csúz Kavol

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Dorková Rebeka

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Filová Hana

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Kašíková Sofia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Komanický Jakub

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Piatková Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Sedláčeková Petra

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Somolányiová Ema

 

 

 

 

 

 

 

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA + (biling)

X

Armitage Mia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Reid Jasmína Patrícia

 

 

 

 

 

 

 

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA  + (biling)

X

Dawelbeitová Ema

 

 

 

 

 

 

 

 

SFF POÉZIA&PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Vuong Do Anh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNCH BREAK 12:45 – 13:25

II. AJ + TJ - 13:25 – 14:25

II. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Janošťáková Kristína

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Koraušová Sára

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Kubisová Alexandra a Kristián Demčík

           

X

Némethová, Eva

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Nguyen Dominika

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Novodomský Adrián

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Zubaľ Ján

 

 

 

 

 

 

 

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA + (biling)

X

Reid Carolina Julianna

 

 

 

 

 

 

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA

X

Poloha Natanael

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Urbanová Emma

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Zajíčková Lucia

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Jelínková Barbora

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ŠJ + FJ + AJ - 14:25 – 15:25

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Karmen Makaiová

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Štangová Radmila

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA

X

Kocák Vojtech

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Malíšková Ema

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Mihaláková Simona

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Šuleková Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

X Šútor Lukáš                

III. AJ POÉZIA & PRÓZA – PREVZATÁ TVORBA + (biling)

X

Ambrúšová Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Piszczatowska Denisa

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA – VLASTNÁ TVORBA

X

Kostelanský Dominik

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDBEŽNÝ MENNÝ ZOZNAM SÚŤAŽIACICH – DRÁMA

Sála

I. AJ - 09:15 - 12:15

 

I. AJ DRÁMA – PREVZATÁ TVORBA

 

X

Chicken Licken

Goldilocks and the Three Bears

Fairytale

Hansel and Gretel and the Creepy Woods

 

COFFEE BREAK  10:35 – 10:45

I. AJ POKRAČOVANIE - 10:45 – 12:15

 

Rumpelstiltskin

Snow White and the Seven Dwarfs

The Clever Cockerel and Lazy Friends

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

I. AJ DRÁMA – VLASTNÁ TVORBA

X

Story of the First Thanksgiving

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NJ - 12:15 – 12:45

I. NJ DRÁMA – PREVZATÁ TVORBA

X

Der Froschkönig

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Immer Karotten und Hasentanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNCH BREAK 12:45 – 13:25

II. AJ - 13:25 – 14:30

II. AJ DRÁMA – PREVZATÁ TVORBA

X

Peppa The Pig and Christmas

               

X

Peter Pan

 

 

 

 

 

 

 

 

X

The Canterville Ghost

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Television

 

 

 

 

 

 

 

 

II. AJ - 14:30 – 16:00

II. AJ DRÁMA – VLASTNÁ TVORBA

X

Common Heroes

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Father Frost

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Leprechaun Hide-n-seek

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Little MIO

 

 

 

 

 

 

 

 

NJ - 16:00 – 16:55

II. NJ DRÁMA – PREVZATÁ TVORBA

X

Hans im Glűck

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NJ DRÁMA – VLASTNÁ TVORBA

X

Die Geschichte von Otto und Motto (Vojtech Höhn)

 

 

 

III. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

X

Du weisst nicht wann, du weisst nicht wie

 

 

 

COFFEE BREAK  16:55 – 17:05

III. AJ - 17:05 – 18:35

III. AJ DRÁMA – VLASTNÁ TVORBA

X

7 Deadly Sins

 

 

 

 

 

 

X

Cinderella and three hazel-nuts

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AJ DRÁMA – PREVZATÁ TVORBA

X

Death Takes the Train

 

 

 

 

 

 

 

 

X

The Miser by Moliere

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV  OD 18:45

Späť

súťaž Jazykový kvet  Medzinárodný jazykový certifikát DIE    Môj slovník z reality  NAJ jazykové ocenenia

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

 

* hlasovanie "cena  publika"

- pri vstupe na podujatie obdržia návštevníci vstupenku, na ktorej možu uviesť súťažiaceho, ktorý sa im najviac páči a ktorému dávajú svoj hlas

- víťaz bude vyhlásený počas vyhlasovania výsledkov a z hlasujúcich bude vyžrebovaný výherca darčekového balíčka

* vyhlásenie víťaza projektu "Môj slovník z reality 2014"

* vyžrebovanie 3 výhercov vstupu na workshop English is Energy  

- ústrižok zo vstupenky na SR finále bude zaradený do žrebovania o vstup na workshop (vstup môže získať len pedagóg, príp. študent  AJ na univerzite, vstup je neprenosný na inú osobu) 

* vyhlásenie výsledkov  "NAJ  jazyková agentúra"

Inštruktážne postery nájdete priamo na mieste konania.

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode