Trnava - výsledky semifinále 2015

20.03.2015 19:00

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT.

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Dakóová Petra - ZŠ Jilemnického ul., Dunajská Streda

Drew Mendlová Lee Gabriela - ZŠ Komenského, Senica

Miklošíková Johana - ZŠ Koperníková, Hlohovec

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Beničková Nina - SZŠ BESST, Trnava

Fox Michal - SZŠ BESST, Trnava

Hypký Frederik . SZŠ BESST, Trnava

 

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Three Little Pigs - SMŚ Slniečko, Skalica

 

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Where is my home? - Cool School, Senica

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Barančík Filip - Cool School, Senica

Izakovič Damián - ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Mančíková Ema - ZŠ J. Fándlyho, Sereď

Mančíková Eva - ZŠ J. Fándlyho, Sereď

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Čambál Timotej - SZŠ BESST, Trnava

Sukhovolskaya Zhana - SZŠ BESST, Trnava

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

Stumpel Oliver - SZŠ BESST, Trnava  

 

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Hamlet - ZŠ s MŠ Banka

 

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

The Most Beautiful Princess - ZŠ Vajanského, Skalica

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

Garová Vanesa - Gymnázium I. Kupca, Hlohovec
 
 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Rozňáková Alexandra - ZŠ ul. M. Gorkého, Trnava

Vlčková Lucia - ZŠ Horné Otrokovce

 
 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

Masárová Soňa - Gymnázium PdC, Piešřany

 
 
SFF 
Nguyen Dac Tien - ZŠ ul. Jilemnického, Dunajská Streda
Vuong Do Anh Minh - ZŠ ul. Jilemnického, Dunajská Streda

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode