Bratislava - výsledky semifinále 2015

20.03.2015 21:00

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT.

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Benco Jakub - ŠPMNDaG, Bratislava

Hantabal Matej . ŠPMNDaG, Bratislava

Suranova Dorota - ŠPMNDaG, Bratislava

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Armitage Livia - ŠPMNDaG, Bratislava

Armitage Mia - ŠPMNDaG, Bratislava

 

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Goldilocks and the Three Bears - ZŠ Záhorácka, Malacky

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Herdová Tamara - ZŠ Dr. J. Derera, Malacky

Letzová Magdaléna - Gymnázium Senecká, Pezinok

Nemček Krištof - Gymnázium L. Štúra, Modra

Noskovičová Natália - Gymnázium Senecká, Pezinok

Rovenská Mária Emma - ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec

Vojtek Lili - ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Koutná Miroslava - ZŠ Dr. J. Derera, Malacky

 

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

An Ordinary Girl and Frog - Gymnázium L. Štúra, Modra

Holiday in Europe - ZŠ Dr. J. Derera, Malacky

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Masár Michal - Gymnázium Senecká, Pezinok

Maselková Michaela - SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Bratislava

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Mertva Erik - SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Bratislava

 

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Tináková Alena - ZŠ Mlynská, Senec

Uraz Alex - ŠPMND, Bratislava

Žáková Hana Tamara - Spojená škola Tilgenerova, Bratislava

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Šulovský Samuel - ŠPMNDaG, Bratislava

 

II. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Auf der anderen Seite - ŠPMNDaG, Bratislava

Zeitmaschine - ŠPMNDaG, Bratislava

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Biacovská Michaela - ŠPMNDaG, Bratislava

N. CH. Schindler Richard - ŠPMNDaG, Bratislava

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Belicová Erika - ŠPMNDaG, Bratislava

 

   

II. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Viršíková Nina - ŠPMNDaG, Bratislava

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode