Košice - výsledky semifinále 2015

14.03.2015 09:00

 
Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT.
 

I. AJ POÉZIA&PRÔZA PT

Gamráč Matej - ZŠ Okružná, Michalovce

Jakubocová Želmíra, ZŠ Okružná, Michalovce

Lukáčová Beáta, ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

Štepánek Marco - Gymnázium Kráľovský Chlmec

Triffon Mikulák Ian - ZŠ s MŠ Prakovce

Piatková Alexandra - ZŠ Staničná, Košice

 

I. AJ DRAMA PT

Snow White - ZŠ s MŠ Budimír

Stuck on Christmas - ZŠ Staničná, Košice

 

I. AJ DRAMA VT

Ant's Law - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. AJ POÉZIA & PRÔZA PT

Čorgoová Vivienne - Gymn. Ľ. Štúra, Michalovce

Chyrová Zuzana - ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Lešová Viktôria - Gymn. Ľ. Štúra, Michalovce

Pasuľková Soňa - ŽŠ Okružná, Michalovce

Rešetár Matej - ZŠ sv. Košických mučeníkov, Košice

Šmilňáková Zuzana - ZŠ Belehradská, Košice

 

II. AJ POÉZIA & PRÔZA PT+

Andraščíková Aneta - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice

Berecká Silvia - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice

Mansbridge Tomas Paul - ZŠ Krosnianska, Košice

 

II. AJ POÉZIA & PRÔZA VT

Lenhardtová Veronika - ZŠ Krosnianska, Košice

Macášeková Diana - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

Nguyen Dominika - Gymnázium Alejová, Košice

 

II. AJ DRAMA PT

Teen Angel - CZŠ Sv. Michala, Michalovce

The Grufallo - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Christmas Carol - ZŠ sv. Kosických mučeníkov, Košice

 

II. AJ DRAMA PT+

Bus stop - Evan. gymnázium, J. A. Komenského, Košice

 

III. AJ POÉZIA & PRÔZA PT

Ancinová Natália - Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves

Kováčová Klaudia - Gymnázium Kráľovský Chlmec

Ropeková Lucia - Gymnázium sv T. Akvinského, Košice

Sakmárová Alica - Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves

Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance

Urban Patrik - Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice

 

III. AJ POÉZIA & PRÔZA VT

Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance

 

III. AJ DRAMA PT

Before Execution - Gymnázium sv. T. Akvínského, Košice

 

III. AJ DRAMA PT+

Dead Parrot Sketch by Monty Python - Cirk. gymnázium sv. J. Krstiteľa, Trebišov

 

III. AJ DRAMA VT

We are the Jensens - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

 

I. NJ POÉZIA & PRÔZA PT

Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. NJ POÉZIA & PRÔZA PT

Kovaľ Samuel - Gymnázium Sobrance

Nguyen Dominika - Gymnázium, Alejová, Košice

Safko Erik - ZŠ Obchodná, Sečovce

 

II. NJ POÉZIA & PRÔZA VT

Krčmáriková Sandra - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. NJ DRÁMA PT+

Meine Hände - T. J. Moussona, Michalovce

 

III. NJ POÉZIA & PRÔZA PT

Dzvoníková Miloslava - Gymnázium Sobrance

Hoffmanová Júlia - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance

 

III. NJ DRÁMA VT

Hamráček Peter a Sofia Babylonská - Konzervatôrium, Košice

 

 I. RJ POÉZIA & PRÔZA PT

Čornej Richard - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Tongeľová Zuzana - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

I. RJ POÉZIA & PRÔZA PT+

Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. RJ POÉZIA & PRÔZA PT

Hlavatá Katarína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

II. RJ POÉZIA & PRÔZA PT+

Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

Čičváková Kristína - ZŠ s MŠ Úbrež

 

II. RJ DRÁMA PT

Repka naopak - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

 

 

III. RJ POÉZIA & PRÔZA PT

Kolayakovsky Mykyta - Športové gymnázium, Košice

Medviďova Mária - Gymnázium Sobrance

Ragančoková Dana - Premonštráske gymnázium, Košice

 

III. RJ POÉZIA & PRÔZA PT+

Petruny Natália - Gymnázium Sobrance

 

II. ŠJ POÉZIA & PRÔZA PT

Kalináčova Alex - SŽŠ, Starozagorská 8, Košice

 

I. TJ POÉZIA & PRÔZA PT

Jančišin Lukáš - ZŠ Komenského, Trebišov

 

II. TJ POÉZIA & PRÔZA PT

Jančišinová Elena - ZŠ Komenského, Trebišov

 

 

III. TJ DRÁMA PT

La vida é bella - Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice

 

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode