Nitra - výsledky semifinále 2015

16.03.2015 21:00

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT.

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Filová Hanka - ZŠ Zbehy

Ilavská Ema - ZŠ Benkova, Nitra

Spaček Andrej - ZŠ Benkova, Nitra

Tyshchuk Alina - ZŠ Devínska, Nové Zámky

Pavlovičová Nina - ZŠ Mojmírovce

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Van Wyk Daniel - ZŠ Kniežařa Pribinu, Nitra

 

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Dievča so zápalkami - ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky

Peter Pan - ZŠ Benkova, Nitra

 

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

I am alone - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bödo Victoria Christine - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Ďurina Kristián - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Hanuskova Christina - ZŠ Saratovská, Levice

Košudová Karolína - ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra

Rybárová Veronika - ZŠ Báb

Galan Filip - ZŠ Zbehy

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Reid Carolina - ZŠ Benkova, Nitra

Reid Jasmina - ZŠ Benkova, Nitra

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 

Štang Jakub - ZŠ Benkova, Nitra

 

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

An Almost Correct Christmas Story - ZŠ Hradná, Nové Zámky

I Want my Mother Back - ZŠ Sľažany

X-mas Carol - ZŠ Saratovská, Levice

 

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Magic Friendship - ZŠ Mojmírovce

SOS, ZŠ J. Hollého, Topoľčany

The Violin - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Malecká Barbora - Gymnázium Golianova, Nitra

Vargová Silvia - Gymnázium P. Pazmana s VJM, Nové Zámky  

Vavríková Natália - SSŠ, Štúrovo

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Červenáková Henrieta - Gymnázium, Golianova, Nitra

Piszczatowska Denisa - Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

Ricci Giovanni - Gymnázium Golianova, Nitra

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Kostelanský Dominik - SOŠOaS, Zlaté Moravce

Vargová Silvia - Gymnázium P. Pazmana, Nové Zámky 

Vaszková Kristína - Stredná zdravotnícka škola, Nitra  

 

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Job Interview - Gymnázium, M. R. Štefánika, Nové Zámky

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Kanyicska Adam - ZŠ Prtibinova, |Zlaté Moravce

Pokus Dávid - ZŠ Tríbečska, Topoľčany

Reid Carolina . ZŠ Benkova, Nitra

Reid Jasmina - ZŠ Benkova, Nitra

Urbanová Vanesa - ZŠ Benkova, Nitra

Žarnovičan Marek - ZŠ Benkova, Nitra

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Bárthová Paula - ZŠ Mojmírovce

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Gilan Hannah - ZŠ Kptz. Svútopluka, Nitra

 

II. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

So schön kann Schule - ZŠ Hradná, Nové Zámky

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Dobaiová Daniela - Gymnázium Párovská, Nitra

Mézes Angéla - Gymnázium J. A. Komenského VJM, Želiezovce

Piszczatowska Denisa - Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Kovácsová Dagmar - SOŠ Cintorínska, Nitra

 

III. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Ein Mensch vor dem Gericht der Tiere - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Kasalová Ivana . ZŠ Tríbečská, Topoľčany

 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Ridziková Alexandra - Gymnázium, ul. 17. Novembra, Topoľčany

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bobríková Angélique - Katol. spojená škola sv. Vincenta, Levice

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode