Žilina - výsledky semifinále 2015

14.03.2015 09:00

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT.
 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bestvinová Elena - ZŠ s MŠ, Čierne 

Demčík Kristián - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Dorková Rebeka - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin 

Ginterová Lucia - Gymnázium sv. F. Z Assisi, Žilina

Koraušová Sára - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Kubišová Alexandra - Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Straka Filip - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Urbanová Emma - Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA +

Dawelbeitová Ema - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin

  

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

All tha Money Can Buy - ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto

Hanzel and Gretel - ZŠ Velké Rovné - Ivor

Little Red Riding Hood - ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš

 

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Kecbuk - ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

 

II. DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

The Sound of Magic - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Brezániová Daniela - Gymnázium Varšavská, Žilina 

Holubčíková Adela - Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Machálková Barbora - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Ozaniaková Júlia - Evan. biling. gymnázium, Martin 

Pružinská Daniela - Gymnázium sv. F. Z Assisi, Žilina

Skaličanová Simona - Gymnázium sv. F. Z Assisi, Žilina

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Roháľ Michal - Gymnázium J. Lettricha, Martin      

  

III. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA 

Great Expectations - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA +

The Adam´s Family - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bače David - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Čibenková Timea Nika - ZŠ Zaymusova, Žilina

Ľudviková Zuzana - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Zvolenská Aneta - ZŠ Martinská, Žilina  

 

II. NJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Die drei kleinen Schweinchen - ZŠ Martinská, Žilina

Gespräch im Zug - ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Capeková Nikola - Gymnázium Jesenského, Kysucké Nové Mesto

Jačalová Ivana - Gymnázium M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

Popelková Anna - Športové gymnázium, Žilina

 

I. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

Horváthová Nelli . ZŠ Lipová, Rajec

 

I. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Korbačka Matúš -ZŠ Turčianske Kľačany

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Graňák Šimon - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Kunčár Tadeáš - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Wollner Peter - ZŠ Martinská, Žilina

 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Jurášová Kristína - Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Milecová Lenka - Športové gymnázium, Žilina

 

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

Astalošová Diana - Gymnázium biling. T. Ružičku, Žilina 

Viglašová Eva - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

Zagrapanová Silvia - Gymnázium biling. T. Ružičku, Žilina  

 

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Sádecká Simona - Gymnázium biling. T. Ružičku, Žilina

 

II. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Barčíková Alexandra - ZŠ Martinská, Žilina

Droková Rebeka - Súkr. ZŠ Bellamos, Martin

 

II. FJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Ye Rim Seo - SOŠOaS, Čadca  

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Petráková Eva - SOŠOaS, Čadca

Späť

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode