Jazyk ako zábava - jazyk ako lepšia práca

 

Učenie sa cudzieho jazyka prináša veľa pozitív nielen pre osobný rozvoj, zábavu a sociálnu komunikáciu, ale aj pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. 
 
Ak viete hovoriť v cudzom jazyku, či dvoch, troch, zvyšuje sa tým pre vás množstvo pracovných príležitostí v porovnaní s uchádzačom, ktorý cudzí jazyk neovláda. Oblasti, v ktorých môžete "mať navrch" sú rôzne, od obchodu, administratívy, marketingu, prepravy, turizmu, práva, bankovníctva, školstva až po public relations a štátnu správu.

 

Podľa výskumov v nasledujúcich desiatich rokov vzrastie dopyt po tlmočníkoch a prekladateľoch o 42%.

 

Uchádzači o prácu ovládajúci jazyk(y) majú vyššie šance na prijatie a postup v práci.

Podľa štúdie z r. 2013 viac ako 60% spoločností s cieľom pôsobiť aj v iných krajinách, či exportovať, nie je schopných tieto zámery aj zrealizovať kvôli jazykovej bariére. Ak teda ovládate jazyk(y), stávate sa pre firmu, spoločnosť hodnotnejším. Pritom nemusíte jazyk hneď ovládať na expertnej úrovni. Podstatné je ovládanie komunikácie s ľuďmi, spoločenská reprezentácia, osvojenie si a ovládanie slovnej zásoby v oblasti pôsobenia firmy.

Učenie sa cudzieho jazyka so sebou nesie aj spoznávanie iných kultúr, rôznych typov ľudí, rozvoj flexibility a porozumenia, empatie a vytrvalosti. A to sú všetko cenné schopnosti aj v pracovnom svete. Okrem toho, pracovníci, ktorí ovládajú jazyk(y) dokážu firme, zamestnávateľovi, ušetriť mnohé ďalšie výdavky, napr. pri bežnej e-mailovej komunukácii dokážu promptne reagovať a nie je potrebné čakať a platiť za preklad. A možno aj preto sa im to potom odráža aj vo vyššom plate.

 

Tak hor sa na jazyk!

V  jazykovke, ak máte radi spoločnosť. 
So  
súkromným lektorom, ak vám viac vyhovuje vlastné tempo a individuálne nastavenie  hodín.
Alebo aspoň pol hodinkou denne ako samouk.

  •  

HOME   JAZYKOVKY   LEKTORI   PROJEKTY

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Tvorba web stránok zdarmaWebnode