Licencia, akreditácia, autorizácia a iné "odznaky" jazykoviek

ko môžu rozhodovanie o výbere jazykového kurzu a jazykovej školy ovplyvniť aj rôzne licencie, akreditácie, či autorizácie.

 

Dnes si o nich povieme zopár "suchých faktov", ktoré vzišli z dlhorocných skúseností a pozorovaní.

 

   

Jazykové skúšky

 

K uznávaným jazykovým skúškam patria:

 

A. Štátne jazykové skúšky akreditované Ministerstvom školstva pre rôzne jazyky

Tieto skúšky a vysvedčenia o ich absolovaní sú uznávané prioritne na Slovensku, slovenských školách (napr. pri príjímačkách), úradoch (napr. pri otvorení živnosti na výučbu jazykov), slovenskými zamestnávateľmi. 

 

B. Medzinárodné jazykové skúšky

 

Vo všeobecnosti platí, že najlepšie sú skúšky, ktorých poskytovateľom je inštitúcia krajiny, ktorej sa jazyk týka, teda pre angličtinu anglická inštitúcia, pre španielčinu španieslka inštitúcia, atď..

Medzinárodné skúšky vám skôr uznajú vo viacerých krajinách, rovnako sú hodnotnejšie a uznávané v prípade záujmu o štúdium alebo prácu v krajine, kde je úradným jazykom daný jazyk.

 

Nižšie je prehľad kvalitných medzinárodných skúšok podľa najčastejšie vyučovaných jazykov.

Tieto skúšky poskytujú často aj priamo samotní poskytovatelia a samozrejme ich autorizované / akrditované / licenciované prípravné a skúšobné centra.

 

ANGLIČTINA:

a) všeobecný jazyk: 

PET, KET, FCE, CAE, CPE poskytované British Council 

IESOL a ISESOL poskytované City y Guilds Group   

b) obchodný jazyk: certifikáty poskytované LCCI

 

NEMČINA: 

Goethe-Zertifikat, TestDAF poskytované Goetheho inštitútom

 

RUŠTINA: skúšky poskytované RCVK

 

ŠPANIELČINA:

D.I.E. poskytované FIDESCU (Fundación para la investigación y desarollo de la cultura española)     

DELE poskytované Instituto Cervantes

 

TALIANĆINA:

PLIDA poskytovnaé Società Dante Alighieri

 

FRANCÚZŠTINA:

DELF a DALF poskytované Francúzskym ministerstvom školstva

 

 

Licencie na výučbu jazyka

 

ANGLIĆTINA PRE DETI:

Helen Doron

Genki English

 

Z licencií pre výučbu dospelých študentov zatiaľ žiadna metóda nedosiahla honotenie vyššie ako 80% a preto žiadnu neuvádzame.

 

 

Akreditácie inštitúcie

 

A. Akreditácia MŠ - všeobecná akreditácia pre vzdelávacie inštitúcie

B. IALF akreditácia - špacializovaná medzinárodná jazyková akreditácia

 

 

Členstvá v organizáciách

 

Kladným znakom jazykoviek je aj ich člentvo, resp člentvo ich učiteľov, v organizáciách a združeniach, pretože poukazuje na neustály záujem školy a učiteľov o vlastný rozvoj a zapájanie sa do aktivít a projektov.

 

Uvádzame niekoľko príkladov dlhoročných asociácií:

IATELF - pre učiteľov angličtiny

SAUF - pre učiteľov francúzštiny

IALF - pre učiteľov jazykov a jazykové inštitúcie 

a ine https://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/medzinarodne-jazykove-organizacie/

 

 

Ocenenia

 

Plusom pre jazykovú školu je aj úspech a získanie ocenení, hlavne špecializované jazykové ocenenia, akým je napr. Award BEST Language School. Toto ocenenie je kombináciou profesionálnych kritérií hodnotenia a hlasov od študentov, exštudentov a priaznivcov jazykovky, ktorí boli v danej jazykovke spokojní a preto jej radi vyjadria pochvalu a podporu svojim hlasom. Hlas je možné poslať len jeden krát, čiže nedochdáza ku komerčnému skresľovaniu.

 

 

Dnešnú tému sme v skratke vyčerpali a nabudúce sa pozrieme na 6 základných otázok, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri prihlasovaní sa na jazykový kurz v jazykovej škole.

 

 

V jednom z predošlých článkov sme sa zamýšľali aj nad tým, ako môžu rozhodovanie o výbere jazykového kurzu a jazykovej školy ovplyvniť aj rôzne licencie, akreditácie, či autorizácie. 

Dnes si o nich povieme zopár "suchých faktov", ktoré vzišli z dlhorocných skúseností a pozorovaní.

   

Jazykové skúšky

 

K uznávaným jazykovým skúškam patria:

A. Štátne jazykové skúšky akreditované Ministerstvom školstva pre rôzne jazyky

Tieto skúšky a vysvedčenia o ich absolovaní sú uznávané prioritne na Slovensku, slovenských školách (napr. pri príjímačkách), úradoch (napr. pri otvorení živnosti na výučbu jazykov), slovenskými zamestnávateľmi. 

B. Medzinárodné jazykové skúšky

Vo všeobecnosti platí, že najlepšie sú skúšky, ktorých poskytovateľom je inštitúcia krajiny, ktorej sa jazyk týka, teda pre angličtinu anglická inštitúcia, pre španielčinu španielska inštitúcia, atď..

Medzinárodné skúšky vám skôr uznajú vo viacerých krajinách, rovnako sú hodnotnejšie a uznávané v prípade záujmu o štúdium alebo prácu v krajine, kde je úradným jazykom daný jazyk.

 

Nižšie je prehľad kvalitných medzinárodných skúšok podľa najčastejšie vyučovaných jazykov. 

Tieto skúšky poskytujú často aj priamo samotní poskytovatelia a samozrejme ich autorizované / akreditované / licenciované prípravné a skúšobné centra.

 

ANGLIČTINA:

a) všeobecný jazyk: 

PET, KET, FCE, CAE, CPE poskytované British Council 

IESOL a ISESOL poskytované City & Guilds Group   

b) obchodný jazyk: certifikáty poskytované LCCI

 

NEMČINA: 

Goethe-Zertifikat, TestDAF poskytované Goetheho inštitútom

 

RUŠTINA: 

skúšky poskytované RCVK

 

ŠPANIELČINA:

D.I.E. poskytované FIDESCU (Fundación para la investigación y desarollo de la cultura española)     

DELE poskytované Instituto Cervantes

 

TALIANĆINA:

PLIDA poskytovnaé Società Dante Alighieri

 

FRANCÚZŠTINA:

DELF a DALF poskytované Francúzskym ministerstvom skolstva.

 

 

Akreditácie inštitúcie

 

A. Akreditácia MŠ - všeobecná akreditácia pre vzdelávacie inštitúcie

B. IALF akreditácia - špecializovaná medzinárodná jazyková akreditácia

 

 

Členstvo v organizáciách

 

Kladným znakom jazykoviek je aj ich členstvo, resp. členstvo ich učiteľov, v organizáciách a združeniach, pretože poukazuje na neustály záujem školy a učiteľov o vlastný rozvoj a zapájanie sa do aktivít a projektov.

Uvádzame pár príkladov dlhoročných asociácií:

IATELF - pre učiteľov angličtiny

SAUF - pre učiteľov francúzštiny

IALF - pre učiteľov jazykov a jazykové inštitúcie 

a ine

OCENENIE NAJ JS SR

Ocenenia

 

Plusom pre jazykovú školu je aj úspech a získanie ocenení, hlavne špecializované jazykové ocenenia, akým je napr. Award BEST Language School. Toto ocenenie je kombináciou profesionálnych kritérií hodnotenia a hlasov od študentov, exštudentov a priaznivcov jazykovky, ktorí boli v danej jazykovke spokojní a preto jej radi vyjadria pochvalu a podporu svojim hlasom. Hlas je možné poslať len jeden krát, čiže nedochdáza ku komerčnému skresľovaniu.

 

Dnešnú tému sme v skratke vyčerpali a nabudúce sa pozrieme na 6 základných otázok, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri prihlasovaní sa na jazykový kurz v jazykovej škole.

 

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Tvorba web stránok zdarmaWebnode