Menšia alebo väčšia jazyková škola?

Do učenia sa jazykov sa najčastejšie púšťame a prihlasujeme sa do jazykových kurzov, keď začína školský rok.

 

Otázka, ktorú dostávame so železnou pravidelnosťou je: "Je lepšie chodiť do veľkej, či malej jazykovky?"

 

Veľkosť jazykovky rozhodne nie je hlavným ukazovateľom jej kvality.

 

Niektoré jazykovky s pár učiteľmi môžu byť oveľa kvalitnejšie ako veľké jazykovky so sieťou pobočiek. Avšak podstatný je aj uhol pohľadu, resp. na čo jazyk potrebujete.

 

V menšej jazykovke môžete nájsť zanietených učiteľov, ktorí učia preto, že jazyky jednoducho milujú a nejde im prioritne o vysoké zisky, skôr si zvolili určitú rovnováhu v zmysle "práca je môj koníček, ktorý mi poskutuje dostatok financií na to, čo potrebujem k životu".

V takejto jazykovke nájdete učiteľov, ktorí vo vás vzbudia záujem o jazyk, pod vlpvom nadšenia sa ho budete používať bez strachu, budete sa tam skvele cítiť, doslova ako doma, lebo vás budú poznať po mene, ľahšie vám vyjdu v ústrety prípadným individuálnym riešením...

 

Komplikiácie, ktoré môžu nastať:

- Ak budete potrebovať prípravu na nejakú jazykovú skúšku, vykonať jazykovú skúšku, alebo získať certifikaát nielen s pečiatkou na úrovni školy: menšie jazykovky väčšinou do týchto záležitostí až tak neinvestujú financie ani čas.

- Ak z kurzu vypadnú niektorí študenti, kurz nemusí v ďalšom semestri / ročníku pokračovať, hoci pri vzájomnej komunikácii a ústretovosti sa dá dohodnúť tak, aby kurz pokračoval (napr. doplatkom k cene kurzu za chýbajúcich študentov, alebo znížením počtu hodín).

 

S týmyto situáciami sa zriedka stretnete vo veľkej jazykovke, ktorá investuje do rozširovania svojej ponuky, aby získala viac a viac študentov. Pri vypadnutí študnetov, môže kurz ľahšie pokračovať napr. spojením skupín na rovnakej úrovni.

Získavanie licencií a akreditácií je pre veľkú jazykovku o niečo jednoduchšie a dokáže vás preto potom aj postupne pripraviť a previesť jazykovými skúškami, ktoré potrebujete, či už kvôli štúdiu, práci a pod..

 

Pozor však na "chyták" zvaný licencia, autorizácia, akreditácia, alebo iný ekvivalent.

 

Existuje veľa licencií / autozizácií / akreditácií, ktoré sa dajú jednoducho kúpiť bez toho, aby ich poskytovateľ zhodnotil danú jazykovku, mal na ňu nejaké požiadavky, jazykové a personálne. Výsledkom je, že na jednej ulici s piatimi jazykovkami majú danú licenciu / autorizáciu všetky. 

 

Veľké množstvo licencií teda nemusí automaticky znamenať vyššiu kvalitu. Jazykovka, ktorá sa zameriava na jeden jazyk a má jednu - dve kvalitné licencie je lepšou voľbou ako jazykovka, ktorá si pokupovala kde-aké licencie. 

Rovnako však, pokiaľ jazykovka existuje už viac ako tri roky a nemá žiadny "odznak" akreditácie, licencie, členstva..., je to na zváženie. 

 

Dnes sme sa len trošku zamysleli nad rozhodovaním sa "menšia verzus väčšia jazyková škola".

 

Nabudúce si povieme "suchými faktami" niečo o tých licenciách a akreditáciách.

 

Do učenia sa jazykov sa najčastejšie púšťame a prihlasujeme sa do jazykových kurzov, keď začína školský rok. Otázka, ktorú dostávame so železnou pravidelnosťou je: "Je lepšie chodiť do veľkej, či malej jazykovky?"

 

Veľkosť jazykovky rozhodne nie je hlavným ukazovateľom jej kvality.

 

Niektoré jazykovky s pár učiteľmi môžu byť oveľa kvalitnejšie ako veľké jazykovky so sieťou pobočiek. Avšak podstatný je aj uhol pohľadu, resp. na čo jazyk potrebujete.

V menšej jazykovke môžete nájsť zanietených učiteľov, ktorí učia preto, že jazyky jednoducho milujú a nejde im prioritne o vysoké zisky, skôr si zvolili určitú rovnováhu v zmysle "práca je môj koníček, ktorý mi poskutuje dostatok financií na to, čo potrebujem k životu".

V takejto jazykovke nájdete učiteľov, ktorí vo vás vzbudia záujem o jazyk, pod vplyvom nadšenia ho budete používať bez strachu, budete sa tam skvele cítiť, doslova ako doma, lebo vás budú poznať po mene, ľahšie vám vyjdu v ústrety prípadným individuálnym riešením...

Komplikiácie, ktoré môžu nastať:

- Ak budete potrebovať prípravu na nejakú jazykovú skúšku, vykonať jazykovú skúšku, alebo získať certifikaát nielen s pečiatkou na úrovni školy: menšie jazykovky väčšinou do týchto záležitostí až tak neinvestujú financie ani čas.

- Ak z kurzu vypadnú niektorí študenti, kurz nemusí v ďalšom semestri / ročníku pokračovať, hoci pri vzájomnej komunikácii a ústretovosti sa dá dohodnúť tak, aby kurz pokračoval (napr. doplatkom k cene kurzu za chýbajúcich študentov, alebo znížením počtu hodín).

MENSIA ALEBO VACSIA JAZYKOVA SKOLA

S týmyto situáciami sa zriedka stretnete vo veľkej jazykovke, ktorá investuje do rozširovania svojej ponuky, aby získala viac a viac študentov. Pri vypadnutí študnetov, môže kurz ľahšie pokračovať napr. spojením skupín na rovnakej úrovni.

Získavanie licencií a akreditácií je pre veľkú jazykovku o niečo jednoduchšie a dokáže vás preto potom aj postupne pripraviť a previesť jazykovými skúškami, ktoré potrebujete, či už kvôli štúdiu, práci a pod..

Pozor však na "chyták" zvaný licencia, autorizácia, akreditácia, alebo iný ekvivalent.

Existuje veľa licencií / autozizácií / akreditácií, ktoré sa dajú jednoducho kúpiť bez toho, aby ich poskytovateľ zhodnotil danú jazykovku, mal na ňu nejaké požiadavky, jazykové a personálne. Výsledkom je, že na jednej ulici s piatimi jazykovkami majú danú licenciu / autorizáciu všetky. 

Veľké množstvo licencií teda nemusí automaticky znamenať vyššiu kvalitu. Jazykovka, ktorá sa zameriava na jeden jazyk a má jednu - dve kvalitné licencie je lepšou voľbou ako jazykovka, ktorá si pokupovala kde-aké licencie. 

Rovnako však, pokiaľ jazykovka existuje už viac ako tri roky a nemá žiadny "odznak" akreditácie, licencie, členstva..., je to na zváženie. 

 

Dnes sme sa len trošku zamysleli nad rozhodovaním sa "menšia verzus väčšia jazyková škola".

Nabudúce si povieme "suchými faktami" niečo o tých licenciách a akreditáciách.

 

OCENENIE NAJ JAZYKOVA SKOLA SLOVENSKA

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Tvorba web stránok zdarmaWebnode