Finále Kvet 2015 - Nitra

28.03.2015 09:25

Výsledky krajského finále 17. 4. 2015

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT. Umiestnenie je uvedené pred súťažiacim.
 
 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

3. Filová Hanka - ZŠ Zbehy

1. Ilavská Ema - ZŠ Benkova, Nitra

5. Spaček Andrej - ZŠ Benkova, Nitra

4. Tyshchuk Alina - ZŠ Devínska, Nové Zámky

2. Pavlovičová Nina - ZŠ Mojmírovce

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

2. Van Wyk Daniel - ZŠ Kniežařa Pribinu, Nitra

 

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

2. Dievča so zápalkami - ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky

1. Peter Pan - ZŠ Benkova, Nitra

 

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

2. I am alone - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

5. Bödo Victoria Christine - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

4. Ďurina Kristián - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

1. Hanuskova Christina - ZŠ Saratovská, Levice

2. Košudová Karolína - ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra

6. Rybárová Veronika - ZŠ Báb

3. Galan Filip - ZŠ Zbehy

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

2. Reid Carolina - ZŠ Benkova, Nitra

1. Reid Jasmina - ZŠ Benkova, Nitra

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA 

1. Štang Jakub - ZŠ Benkova, Nitra

 

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

1. An Almost Correct Christmas Story - ZŠ Hradná, Nové Zámky

3. I Want my Mother Back - ZŠ Sľažany

2. X-mas Carol - ZŠ Saratovská, Levice

 

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

2. Magic Friendship - ZŠ Mojmírovce

1. SOS, ZŠ J. Hollého, Topoľčany

3. The Violin - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. Malecká Barbora - Gymnázium Golianova, Nitra

1. Vargová Silvia - Gymnázium P. Pazmana s VJM, Nové Zámky  

3. Vavríková Natália - SSŠ, Štúrovo

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

2. Červenáková Henrieta - Gymnázium, Golianova, Nitra

1. Piszczatowska Denisa - Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

1. Kostelanský Dominik - SOŠOaS, Zlaté Moravce

2. Vargová Silvia - Gymnázium P. Pazmana, Nové Zámky 

 

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

2. Job Interview - Gymnázium, M. R. Štefánika, Nové Zámky

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

4. Kanyicska Adam - ZŠ Prtibinova, |Zlaté Moravce

5. Pokus Dávid - ZŠ Tríbečska, Topoľčany

3. Reid Carolina . ZŠ Benkova, Nitra

1. Reid Jasmina - ZŠ Benkova, Nitra

6. Urbanová Vanesa - ZŠ Benkova, Nitra

2. Žarnovičan Marek - ZŠ Benkova, Nitra

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

2. Bárthová Paula - ZŠ Mojmírovce

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

1. Gilan Hannah - ZŠ Kptz. Svútopluka, Nitra

 

II. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

1. So schön kann Schule - ZŠ Hradná, Nové Zámky

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Dobaiová Daniela - Gymnázium Párovská, Nitra

3. Mézes Angéla - Gymnázium J. A. Komenského VJM, Želiezovce

2. Piszczatowska Denisa - Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

1. Kovácsová Dagmar - SOŠ Cintorínska, Nitra

 

III. NJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

1. Ein Mensch vor dem Gericht der Tiere - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky

 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Kasalová Ivana . ZŠ Tríbečská, Topoľčany

 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Ridziková Alexandra - Gymnázium, ul. 17. Novembra, Topoľčany

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. Bobríková Angélique - Katol. spojená škola sv. Vincenta, Levice

 

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. Makaiová Karmen - Gymnázium P., Paznáňa, Nové Zámky

2. Meszárošová Evelína - Gymnázium Golianova, NitraA

 

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM - NITRA

 

V harmonograme je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie.

KRAJ – MIESTO 

JAZYKOVÁ KATEGÓRIA

TERMÍN A ČAS 

Nitriansky

Kongresová sála SPU

Tr. A. Hlinku 38

Nitra

17. apríl 2015

 

Registrácia účastníkov 

08:30 – 09:00

Otvorenie podujatia

09:00

I. AJ Poézia&próza PT

I. AJ Poézia&próza PT +

I. AJ Dráma PT  + I. AJ Dráma VT

09:05 – 10:20

II. NJ Poézia&próza PT

II. NJ Poézia&próza PT +

II. NJ Poézia&próza VT

II. NJ Dráma VT

10:20 – 11:20

Break

11:20 – 11:30

II. AJ Poézia&próza PT

II. AJ Poézia&próza PT +

II. AJ Poézia&próza VT

II. AJ Dráma PT

II. RJ Poézia&próza PT 

III. RJ Poézia&próza PT

11:30 – 12:10

 

 

12:10 - 13:20

Break

13:20 - 13:45

III. ŠJ Poézia&próza PT

III. FJ Poézia&próza PT 

II. AJ Dráma VT

13:45 - 15:10

Break 

15:10 - 15:15

III. NJ Poézia&próza PT

III. NJ Poézia&próza PT +

III. NJ Dráma VT

15:15 - 16:00

III. AJ Poézia&próza PT

III. AJ Poézia&próza PT +

III. AJ Poézia&próza VT

III. AJ Dráma VT

16:00 - 17:05 

Vyhodnotenie

od 17:20

 

Späť


© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode